Aktuality - VODASERVIS s.r.o.

Aktuality

19. 1. 2018

Zvýšení kvality vodohospodářských staveb financovaných z veřejných rozpočtů

Od letošního roku dochází k úpravě kvalifikačních požadavků na osobu provádějící technický dozor stavebníka. Nově je potřeba, aby tato osoba měla "kulaté razítko" tedy autorizaci v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro které jim byla autorizace udělena. Rádi vám tuto službu nabídneme.

Celá aktualita: Kopaná studna pro obec Slavětín v Kraji Vysočina
31. 11. 2017

Kopaná studna pro obec Slavětín v Kraji Vysočina

Dostali jsme zakázku na vytipování vhodného místa pro kopanou studnu, která by byla v blízkosti stávajícího prameniště v lesích u obce Slavětín. Pro určení nejvhodnějšího místa bylo využito hydrometrické měření, které probíhalo celý rok 2016. Na přítomné drobné vodoteči náš hydrogeolog rozmístil 5 měřících profilů v úseku zhruba 150 metrů, aby zjistil změny v intenzitě příronu do toku a určil podle nich polohu potenciální studny co nejpřesněji, což se mu také podařilo.

Celá aktualita >>

Celá aktualita: Hydrogeologický průzkum v obci Příkrý v Libereckém kraji
30. 11. 2017

Hydrogeologický průzkum v obci Příkrý v Libereckém kraji

Během října a listopadu 2017 jsme se zabývali zakázkou na hydrogeologický průzkum na lokalitě Příkrý. Na předem vytipovaných místech bylo v rámci podrobného hydrogeologického průzkumu odvrtáno 5 průzkumných vrtů do hloubek 80 m s průměrem vrtání 254 mm, pro ověření množství a kvality podzemní vody. Při čerpacích zkouškách na jednotlivých vrtech byla zjištěna celková vydatnost zdroje podzemní vody větší než 15 l/s. Investorem celé akce bylo Vodohospodářské sdružení Turnov.  

Celá aktualita >>

Zvětšit
28. 11. 2017

Domácí hospic Vysočina, o.p.s. získal titul Neziskovka roku 2017

Domácí hospic Vysočina, o.p.s. z Nového Města na Moravě, který sponzorujeme, získal 28. listopadu 2017 titul Neziskovka roku 2017 v kategorii střední neziskovka. Rovněž uspěl v Ceně veřejnosti, která mu věnovala 2.nejvyšší počet hlasů. Ocenění udělovala Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) společně s partnery ocenění NEZISKOVKA ROKU v pražském divadle Archa.

Zvětšit
21. 11. 2017

Konzultační den Pitná voda 2017

8. ročník Konzultačního dne pořádaného Orlickou laboratoří určený pro samosprávy a provozovatele vodovodů a kanalizací byl věnovaný aktuálním tématům týkajícím se problematiky radionuklidů (zvláště radonu) a pesticidů v pitné vodě. V rámci programu jsme účastníky seznámili s našimi technologiemi, kterými lze tyto nežádoucí látky z vody odstranit, i se zkušenostmi z instalací a provozu.

29. 8. 2017

Pomáháme obcím vyřešit problémy se suchem

V rámci dotačního programu Ministerstva životního prostředí jsme pomohli obci Radostín realizovat úpravnu pitné vody z nového zdroje podzemní vody. Podívejte se na záznam ze zpravodajství ČT1

Zvětšit
30. 5. 2017

Vodaservis je už 15 let s Vámi!

Letos slavíme 15 let od vzniku naší společnosti.

Děkujeme všem našim zákazníkům a obchodním partnerům za veškerou přízeň, podporu a možnost spolupracovat na zajímavých zakázkách. 

 

24. 11. 2016

Odstranění pesticidních látek z vody

Aktuální problematikou odstraňování pesticidů z pitné vody a možnosti jejího řešení se zabýval seminář pořádaný krajem Vysočina pro provozovatele obecních vodovodů. V odborné části semináře jsme vedle zástupců státních institucí měli možnost představit technologické řešení této problematiky a podělit se s účastníky o naše zkušenosti z instalací a provozu.

16. 6. 2016

Odželeznění vody pro přírodní koupaliště Libčice nad Vltavou

Koupaliště v Libčicích je provozováno v letní sezóně  od května do září. Podzemní voda v něm používaná obsahuje vysoké množství železa (až 5 mg/l). To se usazovalo na stěnách bazénů.  Instalovali jsme odželezňovací zařízení  o průtoku  190l/min, umístěné přímo v areálu ve venkovním přístřešku. Naše řešení též zamezuje druhotné kontaminaci upravované vody chemickým či mikrobiálním znečištěním. Přijďte se vykoupat a přesvědčte se sami.

Celá aktualita: Obnova vodních zdrojů po povodních 2013 Černošice
21. 3. 2016

Obnova vodních zdrojů po povodních 2013 Černošice

Na konci listopadu 2015 jsme pro město Černošice dokončili komplexní projekt obnovy vodních zdrojů a čerpací stanice, do které byla nově instalována technologická linka na odstranění železa a manganu z čerpané vody o výkonu 10l/s.  

Celá aktualita >>


Starší články: 1 2 3  >>