O firmě - VODASERVIS s.r.o.

Představení společnosti

Vážení,

vítáme Vás na stránkách společnosti VODASERVIS s.r.o., která byla založena v roce 2002 odborníky s patnáctiletou praxí v oboru technologie úpravy vody. Založení společnosti předcházela velká poptávka po úpravě vlastních zdrojů vody, poptávka po způsobech úspory spotřebovávané vody z veřejných vodovodů či požadavky na vysokou kvalitu vody. Je nám ctí, že můžeme podnikat v oboru, který přináší kvalitnější a zdravější způsob života a napomáhá rozvíjet podnikatelskou sféru. Je to díky tomu, že se nám daří pomocí moderních technologií zvyšovat množství kvalitní pitné vody, zajišťovat přesně specifikovanou kvalitu vody potřebnou pro nové technologie výroby v průmyslu a zemědělství a upravovat vodu pro rekreační zařízení a volný čas.

V roce 2008 se nám podařilo vybudovat vlastní zázemí v podobě administrativní budovy s přilehlou výrobní halou a skladem materiálu. Také se nám podařilo rozšířit činnost v oblasti hydrogeologie a vrtání studní. V neposlední řadě jsme otevřeli vlastní prodejnu s čerpací technikou a příslušenstvím.

Jsme velice hrdi na to, že vlastníme certifikát managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2009 a certifikát enviromentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005 v oblasti dodávky technologických celků úpraven vod, za což patří dík všem zaměstnancům, dodavatelům i zákazníkům. Pro naše dodavatele a zákazníky to znamená jistotu kvality poskytovaných služeb i vyráběných produktů a jistotu dobré oboustranné spolupráce.

Všem přeji mnoho úspěchů a věřím, že spolupráce s naší společností povede k oboustranné spokojenosti.

S úctou

Ing. Martin Trnka
jednatel společnosti