Podniky průmyslové - VODASERVIS s.r.o.

Podniky průmyslové

Provádíme rekonstrukce i novou výstavbu úpraven vody, zajišťujeme kompletní dodávku zařízení a technologie úpravy pitné vody, provádíme hydrogeologické práce a vrtané studny.

Textilní podnik - VEBA textilní závody a.s., Police nad Metují (výkon úpravny 8,3 l/s) – odstranění tvrdosti na moderním triplexním nerezovém změkčovacím filtru TVK 100 ZNT. Dodávka kompletní technoilogie úpravy vody, včetně dodávky zařízení, automatizace a elektroinstalace, dálkových přenosů, čerpací techniky a potrubních propojení v PVC a nerezi.

Textilní podnik - VEBA textilní závody a.s., Olivětín (výkon úpravny 33,3 l/s) – filtrace vody z řeky na nerezových tlakových filtrech TVK 200. Součástí dodávky technologie úpravy vody bylo dodání čerpací techniky, měření zákalu, automatizace a dálkových přenosů, čerpací techniky, potrubního vedení v PVC a nerezi.

Průmyslový podnik - Futaba Czech, s.r.o., Havlíčkův Brod (výkon úpravny  1,5 l/s) – filtrace chladící vody na nerezovém tlakovém filtru TVK 60, úprava doplňovací vody do otevřeného chladícího okruhu

Průmyslový podnik - Plastia s.r.o., Nové Veselí – 2x filtrace chladící vody na nerezovém tlakovém filtru TVK 30M a TVK 40M, úprava doplňovací vody do uzavřeného chladícího okruhu přes změkčovací filtry

Průmyslový podnik - Tokoz a.s., Žďár nad Sázavou (výkon úpravny 7,3 l/s) – filtrace pomocí nerezového tlakového filtru TVK 130

Průmyslový podnik - Medin a.s., Nové Město na Moravě – úprava technologické vody na odstranění zinku na sklolaminíátovém filtru TVK 25 Z

Průmyslový podnik - Mars Svratka, a.s., Svratka (výkon úpravny 2,7 l/s) - filtrace technologické vody z řeky na nerezovém tlakovém filtru TVK 80 M