Hydrogeologie - VODASERVIS s.r.o.

Hydrogeologie

Vrtná souprava

Provádíme kvalifikovaný hydrogeologický průzkum, což znamená, že zajistíme realizaci vašeho zdroje podzemní vody "od A do Z", od jeho vyhledání, přes hydrogeologický průzkum - realizaci vrtu, projektovou dokumentaci až k úpravě podzemní vody na pitnou, včetně instalace čerpadel a rozvodů pitné vody. Toto kompletní řešení "vody od A do Z" je ideální řešení pro soukromníky, malé podniky, obce, až po velké vodohospodářské společnosti. Hydrogeologický průzkum obsahuje vyhledání zdroje podzemní vody, podchycení zdroje podzemní vody vrtem, čerpací zkoušky k určení vydatnosti zdroje podzemní vody a laboratorní analýzy kvality podzemní vody a vyhodnocení formou závěrečné zprávy hydrogeologického průzkumu včetně projektové dokumentace pro stavbu studny. Dále v oblasti hydrogeologie provádíme další práce jako jsou čerpací zkoušky na stávajících zdrojích podzemní vody (kopané studny, vrty) včetně jejich vyhodnocení, a rovněž provádíme odborné hydrogeologické expertízy a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí.