Měření a regulace - VODASERVIS s.r.o.

Dodávky elektro a MaR

V rámci instalací technologických celků úpraven vod navrhujeme a dodáváme kompletní elektroinstalaci, rozvaděčové skříně, hromosvody. Provádíme strukturované kabeláže  včetně zajištění revizí elektro.

Veškeré procesy probíhající v rámci technologie úpravny vody a vodojemu od čerpání vody z vrtu, dávkování chemikálií, měření a regulace (MaR) průtoku vody, naměřené hodnoty z vodoměrů, provozní stavy  jednotlivých zařízení a poruchy jsou měřeny, regulovány a uchovávány v mnohaúrovňových datových archivech.


Řízení a telemetrie úpraven vod

Zajišťujeme technologické funkce řízení úpraven vod včetně telemetrie, dálkového dohledu, přenosu na dispečink provozovatele, provozního deníku, tiskových sestav měřených hodnot a statistik.

Vizualizace řídících procesů a výsledků a jejich prezentace je v rámci standardních internetových prohlížečů, mobilních telefonů či tabletů včetně přímého zobrazení pomocí LED panelů, např. na rozvaděči v úpravně.

Provoz technologie je tak plně automatizován a obsluha má okamžitý  přehled o všem, co se na úpravně nebo vodojemu děje.