Služby - VODASERVIS s.r.o.

Služby

Společnost VODASERVIS s.r.o. poskytuje kompletní služby ohledně dodávek technologických celků úpraven pitných, průmyslových a bazénových vod.

Naše služby představují:

  • hydrogeologické práce - vyhledání vody pomocí WADI, hydrogeologické posudky, čerpací zkoušky, vrty a kopané studny
  • návrhy technologických celků úpraven vody (kompletní podklady pro vypracování projektu - kooperace s projektanty)
  • projekční práce a inženýring v oboru vodohospodářské stavby
  • montáže technolgií úpravy vody, čerpací techniky a trubních rozvodů (PVC U, PPR, PE a nerezavějící oceli)
  • provozování vodovodů
  • zajišťování odběrů vzorků pitné i odpadní vody
  • servisní práce na úpravnách vody
  • opravy čerpadel, převíjení motorů
  • odborné konzultace, analýzy stavu a doporučení na zlepšení fungování stávajících úpraven vod nebo na nové úpravny
  • analýzy ekonomiky provozu čerpacích systémů a návrhy vhodných úprav