Provzdušnění - VODASERVIS s.r.o.

Provzdušnění

Provzdušnění vody a odvětrání nežádoucích plynů

Provzdušnění vody je procesem zavádění vzdušného kyslíku do vody. Zavádění kyslíku se provádí buď ventilátorem nebo kompresorem a to do vody v plném průtoku nebo jemně rozstříknuté. Naše systémy provzdušnění jsou beztlaké, voda tedy za provzdušněním odtéká do volné akumulace.

Provzdušněním lze z vody odstranit např. radon, chlorované uhlovodíky, uhličitany CO2, těkavé plyny, amonné ionty NH4 (spolu s filtrací) apod.

Technologie provzdušnění se uplatňuje jak v úpravě pitné vody tak i vody technologické či odpadní.


Zařízení na provzdušnění vody

Společnost VODASERVIS s.r.o. navrhuje, vyrábí a dodává zařízení sloužící k provzdušnění vody. Tím, že se zabývá vlastní výrobou nerezových a plastových provzdušňovacích věží PV, zvládá dokonale technologii provzdušnění a návrhy provzdušňovacích systémů. V našem sortimentu najdete vertikální nerezové provzdušňovací věže, plastové provzdušňovací věže, horizontální provzdušňovače i bublinné aerátory. Našimi zařízeními dokážeme do vody dostat až 95% kyslíku.

Zařízení jsou vhodná při procesu úpravy vody s vyšším obsahem železa a manganu např. pro předúpravu vody před vstupem na tlakový nerezový filtr TVK.