Nerezové filtry - VODASERVIS s.r.o.

Nerezové filtry

Tlakový nerezový filtr TVK - český specialista na filtraci vody

Jedná se o náplňový filtr robustní, celonerezové konstrukce (včetně vnitřního vystrojení), odolný vůči korozi, bez nutnosti vnějších ani vnitřních syntetických nástřiků.  Filtr má delší životnost a vyšší odolnost vůči případnému vnějšímu či vnitřnímu poškození. Na rozdíl od jiných výrobků umíme filtr vyrobit a upravit "na míru" podle konkrétních požadavků zákazníka.

Filtry TVK jsou plněny různými filtračními náplněmi podle požadované aplikace. 

Díky vnitřní konstrukci a provedení filtru dochází k rovnoměrnějšímu roznášení prací vody a tím zajištění dokonalejšího praní filtrační náplně. 

Díky našim dlouholetým zkušenostem s výrobou a provozem filtrů TVK na úpravnách a vodojemech jsme filtr vyladili tak, aby jeho provozování bylo praktické a příjemné pro obsluhu.


Použití filtru TVK

Pro filtraci kapalin bez obsahu olejů. Díky automatickému praní se filtr používá pro filtraci více znečištěné pitné i technologické vody. Filtr TVK je vhodný i pro filtraci vody s vyšším obsahem chloridů, síranů nebo zvýšenou vodivostí (TVK vyrábíme i z austenitické oceli  s nižším obsahem uhlíku nebo s přídavkem titanu). 

Filtr TVK se využívá při odstranění železa, manganu, hliníku, CHSKMn, zákalu, zbarvení, zápachu, amonných iontů, kyselosti, pesticidních látek, uranu, chlorovaných uhlovodíků, arsenu, těžkých kovů, ozónu a dalších látek.


Varianty filtru TVK

  • provedení s různou filtrační hmotou - křemičitý písek (TVK), odmanganovací hmota (TVK S), aktivní uhlí (TVK U), odkyselovací hmota (TVK O)
  • provedení ovládacích rozvodů v nerezovém materiálu
  • provedení ovládacích rozvodů a konstrukce filtru uzpůsobených pro dezinfekci parou
  • provedení pro teplou vodu
  • provedení pro změkčovací filtry (TVK Z) i na vysokou teplotu nad 90°C.
  • provedení s mezidnem a plastovými tryskami ( trysky až do teploty 135°C )
  • provedení pro praní i vzduchem
  • provedení pro praní čistou vodou
  • provedení s ručním ovládáním
  • provedení s jednodušším automatickým řízením – tzv. řídícím ventilem či hlavou – např. Fleck, Siatta, apod.

Technický popis filtru TVK

Filtr je vyroben standardně z nerezového materiálu 1.4301 ( AISI 304 ) včetně kompletního vnitřního vystrojení (bez vnitřních plastových součástí) a skládá z válcové části usazené na stavitelných nohách, podkladní a filtrační náplně, plastových či nerezových ovládacích rozvodů a armatur a manuálního či automatického řízení.
Vnitřní vystrojení filtru je celonerezové standardně bez mezidna a plastových trysek.
Od průměru 600 mm obsahuje válcová část dva přírubové otvory – revizní (nasýpací) a vysýpací. Povrchová úprava filtrů je balotinováním (tryskání keramickými kuličkami), což jim dává nenapodobitelný jednolitý matný vzhled. Filtr se plní dvěma až třemi podkladními hrubými písky a vícevrstvou filtrační náplní o různé zrnitosti a složení dle kvality surové vody. Filtrační schopnost je nad 5-10 mikronů při vysoké filtrační rychlosti až 20 m/hod (dle kvality surové vody).
Plastové rozvody jsou prováděny z lepeného PVC U materiálu.
V automatickém provedení filtr TVK dále obsahuje řídící jednotku Siemens, zdroj tlakového vzduchu (kompresor), rozvod tlakového vzduchu, manometry vstupního tlaku vody a výstupního tlaku vody, pět ovládacích pneumaticky řízených ventilů, odpouštěcí a odvzdušňovací ventil. Řídící jednotka dokáže dávat pokyny pracím čerpadlům, vysílat a přijímat externí pokyny k ovládání filtru. Praní probíhá časově, objemově nebo dle tlakové diference.
Dokonalá konstrukce a stavba umožňuje filtry prát i surovou vodou bez nutnosti praní vzduchem, což oproti starým typům filtrů přináší úsporu elektrické energie. Prací voda odtéká do odpadu. Filtr TVK není tlakovou nádobou.