Otevřené filtry nerezové i plastové - VODASERVIS s.r.o.

Otevřené filtry nerezové i plastové

Otevřené filtry s drenážním systémem

Jedná se o otevřený filtr OF vyrobený buď z nerezi nebo z plastu, s filtračním materiálem (náplní), s drenážním systémem z HDPE (s krycí deskou), s nátokem upravované vody a odtokem vody upravené,  s přívodem prací vody a pracího vzduchu, se žlaby pro odtok odpadní vody včetně vyústění. Jeho součásti jsou z materiálů s atestem vhodnosti pro styk s pitnou vodou. Technologie výroby a použitý materiál jsou zárukou vysoké životnosti zařízení bez dalších nutných oprav, nátěrů či výměn z opotřebení. Pro praní filtru se systém doplňuje o dmychadlo a čerpadlo (není součástí filtru).

Technický popis

  • Materiálové provedení plášť:  nerezový plech DIN 1.4301 (AISI 304) nebo provedení plastové
  • Statické vyztužení je nerezovými profily z vnější strany u nerezového provedení. Plastové provedení vyztužení pomocí stěnových prvků.
  • Drenážní systém: materiál HDPE zajišťující široký rozsah a stabilitu průtoku  vzduchu i vody při všech provozních podmínkách zajišťující stabilitu průtoku vzduchu i vody při všech provozních podmínkách -  nízké nerovnoměrné rozdělení pracího vzduchu a vody na celé ploše filtru s krycí deskou.                 

Filtrační materiál je volen dle odstraňované látky (přírodní, upravené křemičitany nebo hlinitokřemičitany; hlinitokřemičitany dle ČSN EN 12905 (755705) - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Expandovaný hlinitokřemičitan v souladu s vyhláškou 409/2005 Sb.

Praní filtru probíhá vzduchem, vodou + vzduchem a vodou v požadovaných intenzitách. Ovládání pracího procesu lze volit ruční i automatické