odstranění radonu - VODASERVIS s.r.o.

Radonový program

Pro obce a města s veřejným vodovodem, kde se ve zdroji vyskytuje nadměrné množství radonu nabízíme činnosti směřující k odstranění radonu z vodního zdroje.

Jsme přímým výrobcem zařízení přispívající ke snížení radonu ve vodních zdrojích. Jedná se o nerezové provzdušňovací veže PV nebo plastové provzdušňovací věže PVP. Nabízíme tyto činnosti:

  • ověření výše koncentrace radonu ve zdroji či spotřebišti,  včetně vyhodnocení odebraných vzorků vody
  • vypracování návrhu technologie úpravy vody formou projektové dokumentace
  • projednání a odsouhlasení projektové dokumentace se příslušnými orgány
  • příprava a projednání žádosti o státní příspěvek na ozdravná opatření k odstranění radonu
  • zajištění realizace ozdravného opatření včetně výroby, dodávky a uvedení zařízení do trvalého provozu
  • vypracování provozní dokumentace a provozního řádu vodovodu
  • zajištění dlouhodobého servisu provozovaných zařízení na úpravu vody a vyhodnocení jejich činnosti

Jsme v databázi subjektů vedených v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina na odradonování veřejných vodovodů