Úpravny pitné vody - VODASERVIS s.r.o.

Úpravny pitné vody

Úpravny pitné vody pro města a obce

Zabýváme se dodávkou kompletních úpraven pitné vody pro obce z povrchových a podzemních zdrojů. Pomocí našich partnerů pomáháme obcím i se získáváním finančních prostředků z dotačních titulů, zajišťujeme projekty na stavební i technologickou část.
Díky výrobě vlastních nerezových zařízení sloužících k úpravě vody, můžeme zákazníkovi nadimenzovat úpravnu přesně dle jeho potřeb a možností, díky naší varibilitě máme mnoho spokojených zákazníků po celé České republice.


OBECNÍ ÚPRAVNA - FILTRY TVK

Zákazník od nás může očekávat komplexní služby, kvalitní zařízení, promtní servis, včetně dodávky chemikálií potřebných k úpravě vody. Díky servisním smlouvám a pověření provozovat obecní vodovody zajišťujeme i pravidlený dohled nad funkčností úpraven, čímž napomáháme k zajištění trvalé kvality pitné vody pro spoluobčany.

Jakákoliv úprava vody pro pitné účely pro nás není překážkou, vždy navrhneme optimální řešení.

Dále dodáváme i posilovací automatické čerpací stanice vody, 

OBJEKT OBECNÍHO VODOJEMU A ÚPRAVNYOBECNÍ VODOJEM - PLASTOVÁ AKUMULACEOBECNÍ ÚPRAVNA - PROVZDUŠNĚNÍ PVVODOJEM OBCE HOJKOVOBECNÍ ÚPRAVNA - KOMPLETOBECNÍ ÚPRAVNA - AUTOMATICKÁ TLAKOVÁ STANICEOBECNÍ ÚPRAVNA - SYSTÉM DÁVKOVÁNÍ CHEMIKÁLIÍ