Profesionální řešení pro průmysl - VODASERVIS s.r.o.

Profesionální řešení pro průmysl

Dekarbolinka

Úprava vody pro kotelny a teplovodní systémy

Technologická voda pro kotelny a teplovodní systémy musí být upravená tak, aby nedocházelo k zanášení mechanickými nečistotami, k tvorbě vodního kamene a ke korozi potrubí. Je naprosto jedno, zda se jedná o vodu z veřejného řádu nebo z vlastního zdroje, téměř vždy je nutné přistoupit k úpravě. Na vstupní doplňovací vodu se používá filtrace a změkčení vody, na trvalý oběh v teplovodním systému se používá také filtrace a změkčení, dále chemická úprava vody, která spočívá v dávkování chemikálií, jejímž účelem je chemické odplynění vody, úprava zjevné alkality, úprava pH a bakteriologické zabezpečení v otevřených systémech.

V případě větších teplovodních systémů (parní kotle, atd.), je nutné použít složitější systémy filtrace a demineralizace vody. Často se využívá filtrace (vlastní výrobek - tlakové filtry TVK, RF, SF), dekarbonizace vody, následné odvětrání volného CO2 ( vlastní výrobek - provzdušňovací věže PV) a na závěr doměkčení vody. Pro dokonale demineralizovanou vodu lze použít i technologii reverzní osmózy.


Čistící zařízení 2

Úprava vody pro chladící okruhy

Chladící okruhy jsou součástí většiny provozů průmyslových podniků. Aby chladící voda splňovala dobře svou funkci, musí mít kvalitní parametry. Pro chladící vodu navíc platí, že její spotřeba musí být co nejnižší a celý chladící systém musí být dobře chráněn proti mechanickým nečistotám, korozi, vzniku úsad a proti nárůstu biologických vrstev.

V současnosti je aktuálním problémem chladící voda pro plastikářský průmysl. Zde rozlišujeme dva chladící systémy s různou teplotou a požadavkem na kvalitu, jedná se o systém chlazení forem a systém chlazení strojů. U obou však musí být zachovány stejné principy, jako u každé chladící vody. Neupravená voda způsobuje zanášení chladícího systému a zvyšuje zmetkovitost výrobků.

Výhodou naší společnoti je, že si vyrábí vlastní nerezové a plastové zařízení sloužící k úpravě vody, které umí správně aplikovat.

Dále nabízíme jednorázové čištění chladících okruhů a forem na plasty. Naše technologie čištění je založena na cirkulaci roztoku na bázi slabé kyseliny v systému (formách), který nenapadá železo ani jiné kovy a slitiny. Je tedy vhodný k těmto účelům.

Čištění jedné formy trvá cca dvě až pět hodin dle množství usazenin. Roztok musí trvale protékat po tuto dobu formou a místy, ze kterých je požadováno inkrusty odstranit. Výsledek je perfektní.


Nerezový rukávový filtr RF - vnitřní vystrojení

Filtrace technologické vody

Pro úpravu technologické vody se využívají různé filtrační systémy. Vždy je třeba posoudit stávající stav a stanovit si potřebnou kvalitu a množství filtrované upravené vody, dle toho se navrhuje nejvhodnější typ filtrace.

Naše společnost je specialistou na filtraci vody a vyrábí nerezové tlakové filtry TVK, RF, SF, které jsou vhodné pro výše uvedené aplikace. Pro jednodušší aplikace dodáváme i filtry plastové. Filtry jsou automaticky nebo ručně ovládané, samočistící či s výměnnou filtrační vložkou.

Každý filtrační materiál či vložka má určitou filtrační kapacitu a účinnost. Pro správné navržení filtračního systému využíváme analýzu vody, která určuje poměr velikostí jednotlivých nečistot v roztoku.

Nerezové tlakové pískové filtry TVK Nerezový tlakový filtr RF - filtrační rukávová vložkaTrubní filtryÚprava pitné i technologické vody

Naše společnost pro průmyslové podniky provádí úpravu pitné i technologické vody. Voda se upravuje na přesné podmínky každého podniku dle toho, k čemu ji využívá. V případě zájmu navštěvujeme podniky, posuzujeme stávající stav a navrhujeme vhodné řešení, popřípadě posuzujeme funkčnost stávajícího zařízení na úpravu chladící vody.V první fázi je třeba posoudit, zda pro technologické účely využívat vodu z veřejného řádu nebo si zajistit vlastní zdroj, který je investičně náročnější, ale provozně výrazně úspornější. Pro technolgické účely je však třeba upravovat jak vodu z veřejného řádu, tak vodu z vlastního zdroje.

Technologická voda má jedno společné. Ať už dochází k jakékoliv úpravě, je nutné ji více či méně filtrovat. K tomuto účelu používáme všechny možné filtrační systémy. Pro správnou analýzu a definování, jaký filtr použít, využíváme metody analýzy surové vody, která stanovuje množství jednotlivých velikostí mechanických nečistot.