Zemědělství - VODASERVIS s.r.o.

Zemědělství

Tlakové filtry - odstranění Fe a Mn

Společnost VODASERVIS s.r.o. realizovala již řadu úpraven pitné vody pro zemědělská družstva. Mezi naše zákazníky patří především společnosti s velkou spotřebou vody, jako jsou chovy skotu a dojnic - ZD Brtnice, ZD Bohuňovice, ZD vlastníků Novoveselsko, Agria Obrataň aj.

Důležitým rozhodnutím našich zákazníků bylo zajistit si vlastní zdroj vody, protože nakupovat nyní vodu je příliš drahé. Vodu dále upravíme na pitnou, akumulujeme a dopravíme ke spotřebě. Návratnost investice je extrémně rychlá, cca do 1-2 let.

Odstranění radonu a plastová akumulaceÚpravna vody pro ZD