Zvýšení kvality vodohospodářských staveb financovaných z veřejných rozpočtů - VODASERVIS s.r.o.

19. 1. 2018

Zvýšení kvality vodohospodářských staveb financovaných z veřejných rozpočtů

Od letošního roku dochází k úpravě kvalifikačních požadavků na osobu provádějící technický dozor stavebníka. Nově je potřeba, aby tato osoba měla "kulaté razítko" tedy autorizaci v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro které jim byla autorizace udělena. Rádi vám tuto službu nabídneme.

<< Zpět