Dodáváme technologické celky

na úpravu pitné i průmyslové vody

Vyrábíme nerezová zařízení pro úpravu pitné vody
Provádíme vystrojení úpraven a vodojemů v nerezi i plastu
Technologická projekce

Provádíme projekční práce v oboru vodohospodářských staveb

Vyrábíme mobilní úpravny vody
Provádíme kvalifikované hydrogeologické práce

Váš partner pro úpravu pitné vody

Úpravou vody prostřednictvím ucelených projektů „na klíč“ nebo dílčích technologií s firmou VODASERVIS s.r.o. využijete zdroje efektivně a tím dosáhnete výrazného snížení nákladů.

Podle vámi požadovaného výkonu [m3/hod] a kvality surové vody navrhneme nejoptimálnější způsob úpravy vod.

 • Návrh a výroba vodárenských technologií.

 • Odborné hydrogeologické průzkumy.

 • Projekční práce na klíč.

 • Více než 16 let zkušeností v oboru.

Naše služby zahrnují tyto oblasti:

 • hydrogeologické práce (vyhledání zdroje vody pomocí systému WADI VLF, hydrogeologický průzkum, posudky a zprávy, vyvrtání zdroje vody a vystrojení vrtu a kopané studny, čerpací zkoušky),
 • návrhy technologických celků úpraven vody (kompletní podklady pro vypracování projektu od návrhu technologie a jednotlivých zařízení včetně čerpání vody, elektroinstalace, MaR, telemetrie, dálkového dohledu, přenosu dat a vizualizace na internetu),
 • projekční práce a inženýring v oboru vodohospodářské stavby,
 • montáže technologií úpravy vody, čerpací techniky a trubních rozvodů (PVC U, PPR, PE a nerezová ocel),
 • servisní práce na úpravnách vody a vodojemech včetně výměny provozních náplní, opravy čerpadel,
 • pravidelné servisní prohlídky - výměna opotřebovaných dílů, kontrola chodu úpravny, doplnění provozních chemikálií, odběry vzorků vody
 • odborné konzultace, analýzy stavu a doporučení na zlepšení fungování stávajících úpraven vod nebo nové úpravny,
 • posouzení ekonomiky provozu čerpacích systémů a návrhy vhodných úprav.
 • vlastní filtrační systémy

Aktuality

Zvětšit

Výměna odradonovacího zařízení na úpravně vody města Nepomuk (30. 4. 2018)

V dubnu jsme realizovali zakázku, která spočívala v nahrazení dvou provzdušňovacích věží našimi nerezovými horizontálními provzdušňovači s celkovým průtokem vody 10 l/s. Provedli jsme i montáž nového nerezového potrubí nátoku a odtoku vody včetně uzavíracích armatur z litiny a montáž vzduchotechnického potrubí. Jedná se o jednu z prvních instalací našeho nového výrobku, nerezového horizontálního provzdušňovače HPN.

Výměna pískových náplní filtrů na koupališti Žabák v Humpolci (3. 4. 2018)

V rámci příprav na nadcházející koupací sezónu jsme na přelomu roku pro objednatele Město Humpolec provedli výměnu pískových filtračních náplní bazénových filtrů o průměru 2000 mm. Přejeme návštěvníkům koupaliště Žabák co nejvíce slunných dnů, spojených s osvěžením v ještě průzračnější vodě, než tomu bylo doposud.

kulaté razítko ČKAIT

Splňujeme požadavky na technický dozor stavebníka (19. 1. 2018)

Od ledna 2018 dochází k úpravě kvalifikačních požadavků České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) na osobu provádějící technický dozor stavebníka. Nově tato osoba musí vykazovat, že vlastní 'kulaté razítko'' a je tedy autorizovaná v rozsahu oborů a specializací, pro které jí bylo toto oprávnění uděleno. Tyto úpravy byly zavedeny za účelem zvýšení kvality vodohospodářských staveb financovaných z veřejných rozpočtů. Společnost Vodaservis s.r.o. splňuje požadavky ČKAIT a je tedy schopna zajistit Vám kvalitní služby.


Starší aktuality >>